Readers

Make your mark verzorgt regelmatig nieuwe readers in de 'free reader series' over vakinhoudelijke onderwerpen die ons boeien. Deze readers zijn we gaan uitgeven omdat we geconfronteerd werden met actuele vragen waarop het internet geen duidelijke antwoorden gaf. Hieronder zie je de tot op heden geproduceerde readers.

Belevingsmarketing

Laat belevingsmarketing in je voordeel werken

Belevingsmarketing

Co-creatie

En de (on-)terechte twijfel

CO-CREATIE

Content Lifecycle

Meer dan een A-B-C’tje

Content LifeCyCLe

SEO

Relevantie, interactie en verbintenis

SEO

Stortytelling

Hoe verhalen kunnen verleiden, verenigen of verbinden.

STORYTELLING

Transactioneel belonen

De subtiele spelregels

TransacTioneel belonen

Online videomarketing

Een emotionele aangelegenheid

Online videomarketing